REGISTERPLEIN

Verander-ing staat bij Registerplein in het register voor Sociaal Agogen. Dit kwaliteitsregister ziet er op toe dat Verander-ing haar bijscholing en beroepsontwikkeling bij houdt.

KLACHTENPORTAAL ZORG

Verandering is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg . Wanneer u een klacht heeft, proberen we eerst gezamenlijk in gesprek tot een oplossing te komen. Komen we hier niet uit? Dan kunt u via deze link uw klacht indienen.

DE WEERDE

Verandering is werkzaam als onafhankelijk cliëntenraad ondersteuner bij De Weerde.

NATIONALE HULPGIDS

Op Nationale Hulpgids kun je Verander-ing vinden als 1 van de zorgaanbieders voor cliënten met een PGB.