Verandering is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg . Wanneer u een klacht heeft, proberen we eerst gezamenlijk in gesprek tot een oplossing te komen. Komen we hier niet uit? Dan kunt u via deze link uw klacht indienen.